CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA - 2015

 

La Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat (URBBLL) celebrarà com cada any a la seva seu social situada al Carrer Diputació 110 pral lª, Assemblea General Ordinària el dia 5 de març de 2015 a les 19 h en primera convocatòria i a les 19.30 h en segona convocatòria.

Ordre del dia:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior.
2) Aprovació, si escau de l'estat de comptes a 31 de desembre de 2014.
3) Aprovació, si escau del pressupost per 2015.
4) Informe del president.
5) Precs i Preguntas.

 

Albert Tubau, EA3IW
President.