Entra

Assemblea General Ordinaria 2019

El President de la Unió de Radioaficionats de Barcelona EA3 MIKE MIKE, Secció de la URE a Barcelona i al Baix Llobregat convoca, Assemblea General Ordinària de Socis a celebrar a la seu social, carrer de Jaume Piquet, 23. Barcelona, el dia 3 de maig de 2019, a les 18:30 h la primera convòcatoria y a les 19:00 h la segona

amb el següent ordre del dia: 

 

  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior
  2. Aprovacio, si s'escau, des comptes del any 2018
  3. Aprovació, si s'escau, del pressupost per any 2019
  4. Informe especial del President
  5. Canvi d'ubicació de la Seu Social
  6. Suggeriments i preguntes